Ниво A1

Първи стъпки в испанския език 

   

  Дневни сутрин Дневни следобед

   

  Вечерни                                   

  Ниво А1    

  от понеделник до четвъртък**            

  10:00 - 13:00
  начало 03.07.2017

  ПРОМО 168 лв.*

       

  от понеделник до четвъртък**

  14:00 - 17:00
  начало 17.07.2017

  ПРОМО 168 лв.*


  понеделник, сряда и четвъртък *    

  18:30 - 21:00
  начало 17.07.2017

  ПРОМО 198 лв.*

                                   

  от понеделник до четвъртък**            

  10:00 - 13:00
  начало 31.07.2017

  ПРОМО 168 лв.*

  от понеделник до четвъртък**

  14:00 - 17:00
  начало 14.08.2017

  ПРОМО 168 лв.*

  от понеделник до петък**

  14:00 - 17:00
  начало 28.08.2017

  ПРОМО 168 лв.*


  Забележка: за курс А1 от 28.08.2017г. неучебни дни ще бъдат: 06.09, 07.09 и 08.09.2017г.

   

  * Фиксирана лятна ПРОМО цена

   

  ** Местата за курсове за ниво А1 се пазят в рамките на един работен ден след запазването им!

   

   

  Забележка

  Базисната цена за ниво А1 е 239 лв.
  Продължителността на ниво А1 е 48 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А1 + CD - 35 лв.

   Учебна система

   Начално ниво А1 в ИБЕРИКА е с продължителност 48 учебни часа плюс допълнителни 10 учебни часа упражнения в сайта на учебната система.  В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Etapas Plus.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване - четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А1  на Европейската езикова рамка.  В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

   Ниво А1 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

   Четене

   Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

   Писане

   Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).