Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

 


  ЛЯТО 2018

 Дневни          Вечерни          
Ниво А2.1

от понеделник до четвъртък

14:00 - 17:00  
от 09.07.2018г. до 02.08.2018г.   

ПРОМО 251 лв.**

от понеделник до четвъртък

10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00  
от 06.08.2018г. до 30.08.2018г.  

ПРОМО 251 лв.**

понеделник, сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
от 06.08.2018г. до 17.09.2018г.   

ПРОМО 287 лв.**

от понеделник до четвъртък

10:00 - 13:00  
от 20.08.2018г. до 12.09.2018г.    

ПРОМО 251 лв.**

Ниво А2.2

от понеделник до четвъртък

10:00 - 13:00  
от 09.07.2018г. до 02.08.2018г.    

ПРОМО 251 лв.**

понеделник, сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
от 16.07.2018г. до 23.08.2018г.    

ПРОМО 287 лв.**

от понеделник до четвъртък

14:00 - 17:00  
от 06.08.2018г. до 30.08.2018г.    

ПРОМО 251 лв.**

Неучебни дни: 06.09.2018г.

 

** Фиксирани ПРОМО цени при записване до 10 дни преди началото на курса

 

 


Забележка

Базисната цена за ниво А2.1 и за ниво А2.2 е 359 лв.
Продължителността за всяко от нивата А2.1 и А2.2 е 63 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.

 


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD - 36 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD - 36 лв.

   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.