Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

 

ЛЯТО 2017

 

 

ДневниВечерни                                   

Ниво A2.1     

от понеделник до четвъртък

10:00 - 13:00
начало  21.08.2017г.    

ПРОМО 224 лв.*

                        
Ниво A2.2


Забележка: Курс А2.1 с начална дата 21.08.2017г. няма да има занятие на 06.09.2017г., то ще бъде отучено на 08.09.2017г.

             

* Фиксирана лятна ПРОМО цена

 

 

 

 

 

ЕСЕН 2017

                  

                 Дневни                      

                       

Съботно-неделни и комбинирани        

 Вечерни                                   

A2.1

понеделник и четвъртък

09:30 - 12:00
начало  25.09.2017г.    

298лв.* / 316лв.

събота и неделя

12:30 - 15:00
начало  30.09.2017г.    

298лв.* / 316лв.

вторник и петък

18:30 - 21:00
начало 26.09.2017г.    

316лв.* / 334лв.

понеделник и четвъртък

15:00 - 17:30
начало  16.10.2017г.    

298лв.* / 316лв.

A2.2

вторник и петък

09:30 - 12:00
начало  17.10.2017г.    

298лв.* / 316лв.

събота и неделя

09:30 - 12:00
начало  30.09.2017г.    

298лв.* / 316лв.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
начало 25.09.2017г.    

316лв.* / 334лв.

вторник и петък

15:00 - 17:30
начало  17.10.2017г.    

298лв.* / 316лв.

сряда от 18:30 до 21:00

и събота от 15:15 до 17:45

начало  04.10.2017г.    

298лв.* / 316лв.

Неучебни дни: от 23.12.2017г. до 02.01.2018г. /включително/


Отстъпки за ранно записване

 • 7 % при записване до 01.09.2017г., включена в обявените цени
 • 5 % при записване до 15.09.2017г.

 

Постоянни отстъпки

 • 5 % за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове, включена в обявените цени
 • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка*
 • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

 Обявените постоянни отстъпки се ползват с натрупване.

 

 

Забележка

Базисната цена за ниво А2.1 и за ниво А2.2 е 359 лв.
Продължителността за всяко от нивата А2.1 и А2.2 е 64 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.

 


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD - 35 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD - 35 лв.

   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.