Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

 

КУРСОВЕ 2018

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
Ниво В1.1

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
начало  26.02.2018г.

479 лв

Ниво В1.2

Неучебни дни: от 03.03.2018г. до 05.03.3018 /включително/

 

Отстъпки за ранно записване

  • 5 % при записване до 10 дни преди началото на курсовете от март и април месец

 

 

Постоянни отстъпки

  • 5 % за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове, включена в обявените цени
  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка* (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА


 

Обявените постоянни отстъпки се ползват с натрупване.

 

Забележка

Базисната цена за ниво В1.1 и за ниво В1.2 е 479 лв.
Продължителността за всяко от нивата В1.1 и В1.2 е 84 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.

 


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1 + CD - 39 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2 + CD - 39 лв.

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.