Ниво B2

Пътят към свободното общуване на испански език

 

 

КУРСОВЕ 2018

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
  Ниво В2.1


Ниво В2.2

събота и неделя**

09:30 - 12:00
начало  24.02.2018г.    

593 лв.* / 626 лв.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
начало  15.02.2018г.   

 659 лв.

Неучебни дни: от 03.03.2018г. до 05.03.3018 /включително/

 

** От 23.06.2018г. до 01.07.2018г. курсът ще има по 4.5 уч.ч на посещение от 09:30ч. до 12:50ч.

 

Отстъпки за ранно записване

  • 5 % при записване до 10 дни преди началото на курсовете от март и април месец

 

 

Постоянни отстъпки

  • 5 % за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове, включена в обявените цени
  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка* (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

 

 Обявените постоянни отстъпки се ползват с натрупване.

 

Забележка

Базисната цена за ниво В2.1 и ниво В2.2 е 659 лв.
Продължителността за всяко от нивата В2.1 и В2.2 е 116 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.

 


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В2.1 + CD - 41 лв.
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В2.2 + CD - 41 лв.

 

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В2 се състои от два модула - съответно В2.1 и В2.2.  Използва се една от най- съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена с препоръките на Европейската езикова рамка. В програмата за обучение са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика.

 

В ниво В2 се преподават и обобщават едни от най-трудните, но въпреки това често срещани граматични и лексикални структури. Целта е възможно най-правилното им овладяване, за да придобият курсистите необходимата свобода и увереност в уменията за четене, писане, слушане и говорене.

Ниво B2 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.

Четене

Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.

Говорене и участие в разговор

Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.

Писане

Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да напиша есе или доклад, като предавам информация или излагам причини “за” или “против” дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.