Ниво A1

Уверени първи стъпки в испанския език

   

        Неучебeн дeн    24.05.2023

         Онлайн курсовете се провеждат във виртуална класна стая, където занятията се водят от преподавател в обявените часове.

         Присъствените курсове се провеждат в зала, при спазване на действащи разпоредби относно противоепидемичните изисквания. 

   ОНЛАЙН курсове

   ПРИСЪСТВЕНИ курсове
  Ниво А1  

  52 уч.ч.

  ВЕЧЕРЕН  А1

  вторник и четвъртък

  18:30 - 21:00
  06.06.2023 - 25.07.2023

  цена   380 лeва

  няма свободни места

  ВЕЧЕРЕН  А1

  понеделник и сряда

  18:30 - 21:00
  12.06.2023 - 31.07.2023

  цена   380 лeва

  има 10 свободни места

  ВЕЧЕРЕН  А1

  вторник и четвъртък

  18:30 - 21:00
  15.06.2023 - 03.08.2023

  цена   380 лeва

  има 8 свободни места

  ИНТЕНЗИВЕН  А1

  понеделник, вторник

  сряда и четвъртък

  15:00 - 17:30
  03.07.2023 - 26.07.2023

  цена   361* / 380 лeва

  има 8 свободни места

  ИНТЕНЗИВЕН  СУТРИН  А1

  понеделник, вторник

  сряда, четвъртък и петък

  10:00 - 12:30
  10.07.2023 - 28.07.2023

  цена   361* / 380 лeва

  има 7 свободни места

  .

   

  Отстъпка

  • 5% за ученици, студенти и преподаватели в дневни курсове /включена в цената посочена с */

  .

  .

   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А1  -  49 лв.
   • Учебниците за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма Спиди. Цената на услугата се заплаща при получаване на доставката.


   Учебна система

   Начално ниво А1 в ИБЕРИКА е с продължителност 52 учебни часа плюс допълнителни 10 учебни часа упражнения в сайта на учебната система.  В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Etapas Plus.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване - четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А1  на Европейската езикова рамка.  В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

   Ниво А1 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, мое,то семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

   Четене

   Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

   Писане

   Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).