Ниво C1

Комфортът на свободното общуване

 

 Курсове

Ниво C1.1

112 уч.ч.

 ВЕЧЕРЕН  ОНЛАЙН

 понеделник и сряда

 18:30 - 21:00
 02.10.2023 - 29.01.2024

 записване от 01.08.2023

Ниво C1.2

112 уч.ч.

 ВЕЧЕРЕН  ПРИСЪСТВЕН

 четвъртък

 18:30 - 21:00
 06.10.2022 - 01.06.2023

 цена   836* / 880 лeва

         В цените, които са обозначени с  e включена 5% отстъпка за курсисти на ИБЕРИКА.

         Неучебни дни   01.05.2023, от 06.05.2023 до 08.05.2023, 24.05.2023

        Онлайн курсовете се провеждат във виртуална класна стая, където занятията се водят от преподавател в обявените часове.

        Присъствените курсове се провеждат в зала, при спазване на противоепидемичните изисквания и действащи разпоредби.

 

 

Постоянни отстъпки

  • 5% за курсисти на Иберика
  • 5% за ученици, студенти и преподаватели в дневни курсове /с график до 18:00ч. от понеделник до петък/ 

Учебници

  • Учебник Etapas Plus C1  -  99 лв.
  • Учебниците за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Цената на услугата се заплаща при получаване на доставката.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво С1 се състои от два модула - съответно С1.1 и С1.2. Работи се по учебника Etapas Plus C1 и целта е да се развият у курсистите комуникативни умения, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.  Задълбочават се и се развиват познанията по граматика и лексика, което включва упражнения, предоставящи възможността обучаващите се сами да достигат до формулиране на правила и норми.

Усъвършенства се умението за самооценка на напредъка в знанията и усвояването на нужните умения за правилно писмено и устно изразяване. Задълбочават се познанията относно различните аспекти на испаноезичната култура и говор в Латинска Америка и Испания чрез автентични текстове.

Ниво C1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.

Говорене и участие в разговор

Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.

Самостоятелно устно изложение

Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.

Писане

Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.