Подготовка за D.E.L.E.

Подготви се за международнa диплома за испански

 

Подготовката за D.E.L.E. се провежда в индивидуална форма

  • Дипломите D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) са официални документи, които определят степента на владеене на испански като чужд език и се издават от Министерство на образованието, културата и спорта на Испания.  Тези документи са особено важни за онези, които биха искали да учат в испански университет или да работят в страна, където се говори испански език.
    .
  • В ИБЕРИКА организираме подготовка за различните нива на изпита DELE. Основно се работи върху отделните части на изпита: упражнения за разбиране при четене и слушане, лексикални и граматични упражнения, редактиране на текст. В часовете по разговорен испански език се разработват примерни теми от устния изпит и се организира дебат по отделни въпроси така, че курсистите да могат да се изказват свободно.