Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

Онлайн курсове  Присъствени курсове

Ниво А2.1

63 уч.ч.

 ВЕЧЕРЕН

 вторник и четвъртък

 18:30 - 21:00
 11.10.2022 - 08.12.2022

 цена   456*  480 лeва

 ВЕЧЕРЕН

 понеделник и сряда

 18:30 - 21:00
 10.10.2022 - 07.12.2022

 цена   456*  480 лeва

 

 

 ДНЕВЕН  СУТРИН

 вторник и четвъртък

 9:00 - 11:50
 11.10.2022 - 01.12.2022

 цена   456*  480 лeва

 учащи  432*  456 лeва

 ДНЕВЕН  СУТРИН

 понеделник и сряда

 9:00 - 11:50
 30.11.2022 - 01.02.2023

записване от 01.11.2022

 ДНЕВЕН

 понеделник и сряда

 15:00 - 17:50
 28.11.2022 - 30.01.2023

 записване от 01.11.2022


 ВЕЧЕРЕН

 понеделник и сряда

 18:30 - 21:00
 28.11.2022 - 06.02.2023

 записване от 01.11.2022

Ниво А2.2

63 уч.ч.

 С / Н

 събота и неделя

 12:30 - 15:00
 15.10.2022 - 11.12.2022

 цена   456*  480 лeва

 ВЕЧЕРЕН

 вторник и четвъртък

 18:30 - 21:00
 04.10.2022 - 01.12.2022

 цена   456*  480 лeва

 ВЕЧЕРЕН

 вторник и четвъртък

 18:30 - 21:00
 13.12.2022 - 16.02.2023

 записване от 01.11.2022

 

       В цените, които са обозначени с  e включена 5% отстъпка за курсисти на ИБЕРИКА.

       Онлайн курсовете се провеждат във виртуална класна стая, където занятията се водят от преподавател в обявените часове.

       Присъствените курсове се провеждат в зала, при спазване на противоепидемичните изисквания и действащи разпоредби.

 

.

 

Отстъпки

 • 5% за курсисти на Иберика /включена в цената обозначена с */
 • 5% за ученици, студенти и преподаватели в дневни курсове /включена в цена "учащи"/

 .

.

.

 

   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1  -  49 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2  -  49 лв.
   • Учебниците за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Цената на услугата се заплаща при получаване на доставката.


   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.