Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

 ПРИСЪСТВЕНИ курсове

Ниво А2.1

63 уч.ч.

ИНТЕНЗИВЕН  сутрин  А2.1

понеделник, вторник, сряда,

четвъртък и петък

09:30 - 12:00
05.08.2024 - 28.08.2024

цена   494* / 520 лeва

 запишете се сега

Ниво А2.2

63 уч.ч.

ИНТЕНЗИВЕН  сутрин  А2.2

понеделник, вторник, сряда,

четвъртък и петък

09:30 - 12:00
05.08.2024 - 28.08.2024

цена   494* / 520 лeва

запишете се сега

      В цените, които са обозначени с  e включена 5% отстъпка за курсисти на ИБЕРИКА.

       Онлайн курсовете се провеждат във виртуална класна стая, където занятията се водят от преподавател в обявените часове.

       Присъствените курсове се провеждат в зала, при спазване на всички действащи изисквания и разпоредби.

 

.

 

Отстъпка

 • 5% за курсисти на Иберика /включена в цената обозначена с */

 .

.

.

 

   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1  -  55 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2  -  55 лв.
   • Учебниците за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Цената на услугата се заплаща при получаване на доставката.


   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.